Trường học thân thiện - học sinh tích cực

Địa chỉ: Xóm Tiến Thành -Xã Nghĩa Hoàn- Huyện Tân Kỳ - Tỉnh Nghệ An
Liên hệ trực tiếp:

Xóm Tiến Thành -Xã Nghĩa Hoàn- Huyện Tân Kỳ - Tỉnh Nghệ An