Trường học thân thiện - học sinh tích cực

Địa chỉ: Xóm Tiến Thành -Xã Nghĩa Hoàn- Huyện Tân Kỳ - Tỉnh Nghệ An
 • Hoàng Thị Khang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   P. Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0971103377
  • Email:
   dungkhang1@gmail.com
 • Trương Thị Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   P. Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0912932377
  • Email:
   hongkhanh786@gmail.com